Цинк-оксид
Боја на средно
Кисели бои
Облога во прав

Milestone Industrial Co., Ltd.

LTD. МИЛЕСТОН ИНДУСТРИЈАЛ СО, LTD (скратено како MST) е професионален производител специјализиран за производство и продажба на хемиски производи. Главните производи вклучуваат оксид на цинк, сулфанилна киселина, натриум сулфанилат, сулфурни бои, директни бои, кисели бои, итн.

MST се фокусира на производство и продажба на хемиски производи повеќе од 30 години. Соработувавме со универзитетот Цингуа и постигнавме значителни резултати во производството и примената на цинк оксид.

МСТ има сертификација за автентикација на системот за управување со квалитет ISO 9001, сертификација за автентикација на системот за управување со животната средина ISO 14001.